PELETY

EKOLOGICKÝ ZDROJ ENERGIE

Zbytky ze sklizně obilovin, řepky a kukuřice se používají pro výrobu pelet. Sláma ve formě balíků je předávána do zařízení na zpracování slámy. Při tepelném zpracování vznikají pelety. Konečný produkt nachází uplatnění jako obnovitelný zdroj energie v teplárnách, elektrárnách a ve vytápění domácností.

Nabízíme nákup a prodej slámy a distribuci pelet:

  • slunečnicových
  • slaměných
  • dřevěných

Nabídka